NOVINKY
HRY
SOUTĚŽE
REKORDY
APLIKACE
PODPORA
PRAVIDLA
 


[ OBSAH ]

 • Výherci jednotlivých soutěží [ Nalistuj ]

 • Pravidla soutěží o jackpot 10 000 CZK [ Nalistuj ][ Výherci jednotlivých soutěží ] - [ Obsah ]

 • 10 000 Kč [ JOCKER ] 13.01. 2013 [ karlos ] 217 044 bodů ( odpověděl 13.01. na výzvu, výhra byla 14.01. odeslána na jeho účet )

  Kolik je Ti let?
  44 let

  Z jakého města jsi?
  Doksy okr. Česká Lípa

  Jak bys popsal úsilí potřebné k vítězství. Popř. co vše muselo být obětováno.
  Je to spousta času a hlavně trpělivosti.

  Jakou strategii doporučíš ostatním hráčům?
  Nehnat se vždy za nejvyšší výhrou a zapisovat i nižší výhry... a když se nedaří tak vydržet.

  Zkusíš to v další soutěži znova?
  Samozřejmě, že zkusím. Hraji tu od začátku této soutěže, hrál jsem jen tak pro zábavu už před tím než byli soutěže vyhlášeny.

  Co pro Tebe představují vyhrané peníze?
  Radost z výhry a motivace pro další hry.

 • 10 000 Kč [ ELDORADO ] 16.12. 2012 [ pesibaz ] 254 200 bodů ( odpověděl 17.12. na výzvu, výhra byla 17.12. odeslána na jeho účet )

  Kolik je Ti let?
  33 let

  Z jakého města jsi?
  Džbánov u Vysokého Mýta

  Jak bys popsal úsilí potřebné k vítězství. Popř. co vše muselo být obětováno.
  Věnoval jsem hře každou chvilku volného času a bojoval o vítězství až do samotného konce hry :)

  Jakou strategii doporučíš ostatním hráčům?
  Nesnažit se připisovat maximální částky, ale spokojit se třeba i s minimem, když vidím, že se ve hře zrovna moc nedaří, dále propočítávat prohranou částku s danou výhrou...

  Zkusíš to v další soutěži znova?
  Určitě to zkusím znova v dalších soutěžích.

  Co pro Tebe představují vyhrané peníze?
  Potěšení z výhry :)[ Pravidla soutěží o jackpot 10 000 CZK ] - [ Obsah ] • 1. PROVOZOVATEL SOUTĚŽÍ

   Provozovatel soutěží "MOJE VÝHRA - JACKPOT V HODNOTĚ 10 000 Kč"

   Petr Vaníček

   V olšinách 795/13, 100 00 Praha 10 Vršovice

   IČ: 86959999 • 2. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

   MobilBonus s.r.o.

   se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 1190/43, 586 01 Jihlava

   IČ: 26935830

   DIČ: 26935830

   (dále jen "Provozovatel") • 3. DOBA PLATNOSTI A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ

   Soutěže se v daných hrách opakovaně automaticky vyhlašují (jakmile JACKPOT dané hry přesáhne 1000 Kč) a ukončují v den (23:59:59 jakmile JACKPOT dané hry dosáhne 10 000 Kč) a to na území České republiky a Slovenské republiky. • 4. ÚČAST V SOUTĚŽI

   Soutěžícím se stane každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se smí vyhlášené soutěže zúčastnit pouze se souhlasem rodičů /zákonných zástupců) s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské Republiky, která zašle přihlášku do soutěže zkrze SMS v předepsaném tvaru.

   Předepsaný tvar SMS:

   MJVH(mezera)SOUTĚŽNÍ HRA na tel.č. (ČR) 907 89 30 nebo (SR) 7039

   (Např. MJVH XIXIT)

   Cena přihlašovací SMS zprávy do soutěže je při odeslání na tel.č. 907 89 30 je 30 CZK vč.DPH. nebo na tel. č. 7039 je 1,195 EUR bez DPH.

   Technicky zabezpečuje společnost: MobilBonus s.r.o., se sídlem Jihlava, IČ: 269 35830

   Soutěžící se může zúčastnit soutěží opakovaně.

   Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěžích nebo jednající v rozporu s pravidly těchto soutěží nebudou do žádné soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra se nepředá. V takovém případě nastupuje na místo tohoto neoprávněného výherce další soutěžící dle určení provozovatele soutěží. • 5. VÝHERCI, VÝHRY V SOUTĚŽÍCH A PŘEDÁNÍ VÝHER V SOUTĚŽÍCH

   Hlavní výhra vyhlášené soutěže

   1x 10 000 CZK

   Každý výherce bude kontaktován e-mailem provozovatelem soutěží a to na e-mail uvedený při registraci hráče. • 6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

   Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla vyhlášených soutěží či soutěže ukončit.

   Pořadatel Petr Vaníček bude kontaktovat výherce a zajistí předání výher výherci.

   Petr Vaníček - pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě chybně uvedeného čísla bankovního účtu pro převod nebo změny bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech těchto soutěží z důvodů spočívajících na straně České pošty nebo kurýrní služby. Výhry účastníků, které nebude možno během 14 dnů od ukončení soutěže kontaktovat nebo výhry účastníků, kteří do 14 dnů od zkontaktování neudají číslo bankovního spojení kam se má výhra převést popř. adresu pro doručení složenky typu "C" Českou poštou, propadají ve prospěch pořadatele.

   V případě pochybností je za výherce bez dalšího považována osoba, která se prokáže mobilním telefonem, resp. SIM kartou, z jehož čísla byla odeslána SMS zpráva aktivující účast v soutěži.

   Účastník soutěží registrací do soutěže, tedy odesláním účastnické SMS zprávy, schvaluje tato pravidla. • 7. OSOBNÍ ÚDAJE

   Účastník soutěží přihlášením se do vyhlášené soutěže: dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. č. 480/2004 Sb. v platném znění pokud se stane výhercem, souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu a číslo bankovního spojení za účelem prověření jeho platné účasti ve vyhlášené soutěži, předání výhry ve vyhlášené soutěži. V případě, že se stane výhercem, též se zveřejněním v rozsahu přezdívka (nick hráče) a písemného rozhovoru s výhercem na webové stránce pořadatele http://www.mojevyhra.com/sou.htm. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. • 8. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

   1. Soutěže probíhájí od 01.09. 2009 až do odvolání.

   2. Soutěží se mohou zúčastnit pouze osoby s trvalým pobytem v ČR a v SR, které budou v době trvání soutěže starší 18 let. V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18-ti let, vyhrazuje si provozovatel oprávnění vyžadovat převzetí výhry výhercem za účasti jejího zákonného zástupce, který je povinen předložit příslušné doklady prokazující zákonné zastupování výherce.

   3. Výhry v soutěži, účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

   4. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo v případě potřeby na základě vlastní úvahy změnit výhry, které získávají účastníci soutěží, nebo jejich typovou specifikaci.

   5. Provozovatel soutěží si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních zpráv. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní zprávy, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže, anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

   6. Provozovatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zpráv a výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

   7. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, nebo bankovní účet zaniká nárok výherce na získání této výhry.

   8. Ze soutěží jsou vyloučeni všichni rodinní příslušníci provozovatele a osoby jemu blízké. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se neodevzdá.

   9. Účastníci svou účastí v soutěži souhlasí s jejími pravidly a zavazují se je dodržovat. O všech sporných otázkách spojených s akcí rozhoduje s konečnou platností provozovatel.

   10. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejich pravidly a s tím, že provozovatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat hráčská jména (nicky) výherců a písemné rozhovory s výherci.

   11. Odesláním přihlašovací SMS dobrovolně a bezplatně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu uvedeném v pravidlech pořadatelem, tj. Petrem Vaníčkem se sídlem V olšinách 795/13 Praha 10 - Vršovice 10000.

   12. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěží, soutěže zkrátit, či bez náhrady ukončit a to kdykoli v průběhu soutěží, a to formou oznámení uveřejněného na www.mojevyhra.com. 
  (C) 2009 *  * All Rights Reserved *  Draft designed by Fresh Services, s.r.o./The final design realized by