NOVINKY
HRY
SOUTĚŽE
REKORDY
APLIKACE
PODPORA
PRAVIDLA
 


[ OBSAH ]

 • Úvod [ Nalistuj ]

 • Popis a charakteristika tohoto projektu [ Nalistuj ]

 • Podmínky vstupu a členství [ Nalistuj ]

 • Podmínky aktivace užívání produktů a služeb [ Nalistuj ]

 • Podmínky a způsoby vyhlašování soutěží [ Nalistuj ]

 • Podmínky účasti v soutěžích [ Nalistuj ]

 • Podmínky výplaty výher [ Nalistuj ]

 • Závěrem [ Nalistuj ][ Úvod ] - [ Obsah ]

  Úspěšné fungování čehokoliv je závislé na nastavení podmínek a dodržování pravidel. Proto každý kdo chce těžit z fungujícího projektu, musí se těmto podmínkám přizpůsobit a daná pravidla dodržovat.

  Prostudujte si tedy následující podmínky a pravidla fungování tohoto zábavního projektu dříve, než se rozhodnete využívat zdejší služby a produkty za účelem něco díky svému umu vyhrát nebo se jen odreagovat.[ Popis a charakteristika tohoto projektu ] - [ Obsah ]

  Projekt umístěný na těchto stránkách je zábavního charakteru, určený zejména pro trávení volného času se zajímavým prvkem soutěžení. Všechny aplikace a produkty jsou ojedinělým výtvorem tvůrce tohoto projektu a nikde jinde je nenajdete.

  Projekt je rozdělen do několika částí a ke všem se dostanete z položek hlavního menu.

  NOVINKY : V této sekci najdete zprávy o uskutečněných úpravách, realizovaných a připravovaných novinkách.

  HRY : V této sekci najdete seznam dostupných on-line her v tomto projektu.

  SOUTĚŽE : V této sekci najdete právní podmínky soutěží a Síň slávy resp. výherců Jackpotu.

  APLIKACE : V této sekci najdete užitečné produkty, které Vám sdělí zajímavé informace o Vás nebo pro Vás.

  PODPORA : V této sekci najdete vysvětlení ovládání a funkcí tohoto projektu, otestování schopností Vašeho prohlížeče, tipy a triky pro úpravy nastavení prohlížeče a odpovědi na nejčastější otázky a problémy.

  PRAVIDLA : V této sekci najdete popis konceptu fungování tohoto projektu.[ Podmínky vstupu a členství ] - [ Obsah ]

  Právo neomezeně užívat zdejších produktů a služeb má přiděleno každý registrovaný uživatel.

  Registrvaným uživatelem se stává každý, kdo splní podmínky pro registraci a úspěšně provede svou registraci. Více o registraci najdete v sekci [ PODPORA -> Herní účet -> Registrace ].[ Podmínky aktivace užívání produktů a služeb ] - [ Obsah ]

  Každý registrovaný uživatel si po přihlášení může zvolit produkty a služby, které chce využívat.

  Výběr těchto produktů a jejich následnou aktivaci ke svému užívání provádí registrovaný uživatel odesláním tzv. "Aktivační" SMS v požadovaném tvaru na uvedené číslo z mobilu, který uvedl při registraci. Tato aktivační SMS je zpoplatněna a její cena nepřekračuje 30 CZK pro operátory ČR nebo 1,195 EUR pro operátory SR.

  Po odeslání aktivační SMS a zpětném obdržení potvrzení je daný produkt pro daného uživatele okamžitě zaktivován a je danému uživateli kdykoli k dispozici dokud se nerozhodně svou registraci zrušit.

  Informace s údaji a postupem k aktivaci produktu se zobrazí pokaždé, když se uživatel pokusí spustit nebo využít služeb daného produktu, který ještě nemá aktivován.

  Z provize této zpoplatněné SMS pak narůstá pro daný produkt Jackpot, o který se soutěží.

  V případě, že si uživatel do jednoho měsíce od registrace nezaktivuje žádný produkt k užívání, bude jeho registrace automaticky zrušena.[ Podmínky a způsoby vyhlašování soutěží ] - [ Obsah ]

  Jakmile dosáhne Jackpot výše 1000 CZK automaticky se vyhlásí v daném produktu soutěž o 10000 CZK, která trvá do 23:59:59 dne, ve kterém dosáhl Jackpot daného produktu 10000 CZK. Ve 24:00:00 téhož dne se soutěž sama automaticky vyhodnotí a ukončí. Více informací najdete v sekci [ SOUTĚŽE -> Pravidla soutěží o jackpot 10 000 CZK ].[ Podmínky účasti v soutěžích ] - [ Obsah ]

  Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé, kteří mají daný produkt již aktivovaný. Pokud se chce registrovaný uživatel zúčastnit vyhlášené soutěže a nemá produkt ještě aktivovaný musí si produkt nejprve zaktivovat výše uvedeným postupem a po té potvrdit svou účast v soutěži v daném produktu.

  Zatím co aktivace produktu je jednorázová a platí do skončení registrace, (až na [ vyjímky ], které uvádím na závěr), učast v soutěži vzniká a zaniká podle toho jak je soutěž vyhlašována a ukončována. Účast v soutěži lze tedy potvrdit kdykoliv od vyhlášení do ukončení soutěže, odeslání tzv "Účastnické" SMS ve speciálním tvaru na předem definované číslo z mobilu, který daný registrovaný uživatel uvedl při registraci. Po obdržení potvrzovací odpovědi je jeho účast v soutěži okamžitě potvrzena a každý jeho další rekord se do soutěže započítává.

  Do vyhlášených soutěží se tedy nezapočítávají žádné rekordy z minulosti. Účast v soutěži je charakteristická tím, že každý soutěžící každou novou účast v soutěži začíná tzv. s čistým štítem. Proto se může stát, že někdo vyhraje Jackpot 10000 a přitom nemusí nahrát více, než ti nejlepší rekordmani co bodují mimo soutěž. Mezi rekordy v soutěži se tedy nepočítají rekordy hráčů, kteří v období soutěže se soutěže neúčastní.

  S každou další účastnickou SMS tak Jackpot o to rychleji narůstá, takže se může stát, že pokud se v jeden den najednou rozhodne potvrdit svou účast v soutěži tisícovka lidí pak mnozí z nich nebudou mít mnoho pokusů, aby překonali rekord soutěže. Proto je ze strategického hlediska lepší potvrdit svou účast co nejdříve. Pokud ovšem nejste borec co si věří, že na první pokus překoná všechny hráče.

  Soutěž se automaticky ukončí v den, kdy dosáhne Jackpot 10000 Kč přesně ve 23:59:59 systém vyhodnotí nejlepšího hráče soutěže a ukončí soutěž. Zápis rekordů se pak automaticky přepne do fáze mimo soutěž.[ Podmínky výplaty výher ] - [ Obsah ]

  Výherci soutěže je odeslána administrátorem výzva na jeho registrační e-mail aby si zvolil způsob doručení výhry (poštovní poukázkou, převodem na účet) a odeslal do 14 dnů od odeslání tyto informace zpět, společně s odpověďmi na otázky do Síně slávy nacházející se v sekci [ SOUTĚŽE -> Výherci ]. Odpovídat na otázky není povinné a nemá to vliv na odeslání výhry výherci.

  Pokud se e-mail výherci úspěšně doručí a on do 14 dnů neodpoví, výhra propadá ve prospěch rozvoje tohoto projektu.

  Pokud se e-mail vrací jako nedoručený pokusí se administrátor kontaktovat výherce na jeho registrační mobil. Pokud se do 14 dnů nepodaří administrátorovi s výhercem spojit výhra rovněž propadá ve prospěch rozvoje tohoto projektu.

  Výhry nelze zpětně vymáhat.

  V Síni slávy se pak u jména výherce objeví, jestli výhra propadla nebo byla doručena.

  V případě zjištění podvodných aktivit a snahy obejít zabezpečení herny a nasimulovat nahrané rekordy za účelem získání Jackpotu, bude každý takový výsledek anulován a daný uživatel upozorněn, že v případě opakování mu bude hrozit zablokování uživatelského účtu.[ Závěrem ] - [ Obsah ]

  Pokud souhlasíte s těmito výše uvedenými podmínkami, přečtěte si ještě v sekci [ PODPORA -> Herní účet -> Registrace ] podmínky a informace potřebné k úspěšnému provedení registrace a staňte se registrovaným uživatelem tohoto zábavního projektu s možnosti a soutěží o hodnotné výhry.

  Vyjímky výše zmiňované

  Mezi produkty nemající věčnou aktivaci, jsou buď produkty, které aktivaci nepotřebují, protože za své jednorázové služby vyžadují platbu jednorázově, nebo takové, které to z herního principu nedovolují. Jedná se zejména o hry, které pracují nikoli na principu přepisování nižšího rekordu vyšším, ale na principu aktualizace herních bodů. To znamená, že pro spuštění hry je potřeba odečíst z herního účtu určitý počet bodů, které ve hře lze i prohrát, aby to bylo zajímavější. A tady by právě vznikl problém, že by hráči prohry neukládali. Proto s každým spuštěním takového produktu je z herního účtu odečten požadovaný počet herních bodů a při uložení výsledku hry se nahrané body ve hře připíší zpět na herní účet.

  Tyto hry při aktivaci a potvrzení účasti v soutěži nabíjejí herní účet několika tisíci herními body a rekord či spíše stav herního účtu je výsledkem úspěšnosti mnoha her a strategie hráče.

  V případě, že se podaří hráči prohrát několik desítek her v řadě a jeho stav účtu tímto způsobem zůstane nulový bude na tuto skutečnost upozorněn, hra se nebude dát spustit dokud nedobije svůj herní účet zkrze aktivační SMS nebo v případě probíhající soutěže zkrze účastnickou SMS.

  Takže svým způsobem je aktivace těchto vyjímkových produktů také věčná, ale jejich herní účet není nevyčerpatelný. Více podrobností najdete v detailních informacích u každého produktu kliknutím na modré tlačítko "i". 
  (C) 2009 *  * All Rights Reserved *  Draft designed by Fresh Services, s.r.o./The final design realized by